Και μάλλον Έλληνες καλείσθαι...

"Και μάλλον Έλληνες καλείσθαι τους της παιδεύσεως της ημετέρας ή τους της κοινής φύσεως μετέχοντας" ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

(“Siano chiamati Elleni gli uomini che partecipano della nostra tradizione culturale più di quelli che condividono l'origine comune” ISOCRATE)

17 febbraio 2013

Italia Grecia e Cipro allo specchio


Arte, poesia e musica si incontrano alla Sapienza 
il 4 marzo 2013.


Sala Odeion, ore 12.30
Ingresso gratuito.


Qui leggerete il programma:Καλή εβδομάδα!
Buon inizio di settimana!Nessun commento:

Posta un commento