Και μάλλον Έλληνες καλείσθαι...

"Και μάλλον Έλληνες καλείσθαι τους της παιδεύσεως της ημετέρας ή τους της κοινής φύσεως μετέχοντας" ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

(“Siano chiamati Elleni gli uomini che partecipano della nostra tradizione culturale più di quelli che condividono l'origine comune” ISOCRATE)

4 febbraio 2016

In attesa di A Family Affair e della famiglia Xylouris


Gli Xylouris sono una delle famiglie cretesi più grandi e come tutti i cretesi sono molto orgogliosi delle loro origini. 
Molti del clan Xylouris hanno combattuto per la conquista della libertà sia sotto la dominazione ottomana, che durante la Resistenza contro i tedeschi, durante la II Guerra Mondiale.
Oggi, il nome Xylouris è spesso legato ai grandi musicisti che compongono questa ampia famiglia.

***** 

Nikos Xylouris, chiamato anche o Αρχάγγελος της Κρήτης, l’Arcangelo di Creta, è uno dei cantanti più amati in Grecia.
Nikos è un vero παλικάρι: bello, talentuoso, fiero e coraggioso.
Nasce ad Anogeia (Creta) nel 1936. All’età di cinque anni è costretto, insieme a tutta la famiglia, ad abbandonare il paese dato alle fiamme dai soldati tedeschi. Il ricordo di quell’atrocità segna tutta la sua esistenza di Nikos, che sarà caratterizzata da una aperta lotta per la giustizia e la libertà.
Sin da giovanissimo, Nikos Xylouris rivela un grande talento musicale che esprime attraverso il canto e il suono della lira cretese.
Nel 1958 incide il suo primo disco, "Μια μαυροφόρα που περνά”, riscuotendo un enorme successo.