Και μάλλον Έλληνες καλείσθαι...

"Και μάλλον Έλληνες καλείσθαι τους της παιδεύσεως της ημετέρας ή τους της κοινής φύσεως μετέχοντας" ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

(“Siano chiamati Elleni gli uomini che partecipano della nostra tradizione culturale più di quelli che condividono l'origine comune” ISOCRATE)

31 agosto 2016

I Rizitika, radici della Cultura cretese

Passeggiando per la bella Chanià, sento suonare un liuto e una lira cretese. Il ritmo è  vivace, incalzante, una musica che trascina e costringe il corpo a muoversi, danzare, non importa che tu lo sappia fare o no, cederai.
La melodia proviene da un teatro all’aperto: i musicisti si scaldano per l’odierna serata dedicata al rizitiko e alle danze della Sfakià, regione cretese rinomata per le sue bellezze naturali e per il particolare carattere dei suoi abitanti.