Και μάλλον Έλληνες καλείσθαι...

"Και μάλλον Έλληνες καλείσθαι τους της παιδεύσεως της ημετέρας ή τους της κοινής φύσεως μετέχοντας" ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

(“Siano chiamati Elleni gli uomini che partecipano della nostra tradizione culturale più di quelli che condividono l'origine comune” ISOCRATE)

1 gennaio 2018

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ! BUON ANNO!


ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

BUON ANNO A TUTTI VOI!

"COM'È?"
"NON CI ANDARE"


(di Αρκάς - Arkàs )

Nessun commento:

Posta un commento