Και μάλλον Έλληνες καλείσθαι...

"Και μάλλον Έλληνες καλείσθαι τους της παιδεύσεως της ημετέρας ή τους της κοινής φύσεως μετέχοντας" ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

(“Siano chiamati Elleni gli uomini che partecipano della nostra tradizione culturale più di quelli che condividono l'origine comune” ISOCRATE)

Costantinopoli/Istanbul - la città e i testi


Venerdì 8 maggio, a partire dalle ore 9.30

Giornata di Studi dedicata a Costantinopoli/Istanbul - la città e i testi.

Aula IV, Facoltà di Lettere

Università di Roma La Sapienza

Nessun commento:

Posta un commento