Και μάλλον Έλληνες καλείσθαι...

"Και μάλλον Έλληνες καλείσθαι τους της παιδεύσεως της ημετέρας ή τους της κοινής φύσεως μετέχοντας" ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

(“Siano chiamati Elleni gli uomini che partecipano della nostra tradizione culturale più di quelli che condividono l'origine comune” ISOCRATE)

10 giugno 2013

Storie dell’Altro Mondo. Favole dalla Grecia.

Vi è capitato, almeno una volta nella vita, di leggere una favola o una fiaba a un bambino? Certo che sì. E, di certo, avete provato la gioia di entrare insieme, in un magico mondo fiabesco, sospinti anche voi da una sana credulità? 


Bene, ora moltiplicate questa sensazione per 19 volte, ossia per i 19 bambini che con me, hanno attraversato i “luoghi irraggiungibili e sconosciuti” di una favola greca.

È quanto è accaduto, pochi mesi fa, durante il laboratorio ludico-didattico Storie dell’Altro Mondo, ospitato dalla Casa delle Traduzioni di Roma. 
In quella occasione, io e l’illustratrice Federica Reale, insieme agli alunni di una II elementare romana, abbiamo gironzolato nei luoghi e tra i personaggi di una delle fiabe create da Pavlìna Pampoùdi.
A fine narrazione, tra giochi, risa e parole greche, abbiamo collaborato con i piccoli partecipanti, alla realizzazione dei disegni che ora illustrano questo e-book.

La favola è pubblicata con i Dragomanni
Collegandovi al sito di Ultima-books, previa una rapidissima
procedura di iscrizione gratuita (che dà persino diritto a 3 euro di credito!), potrete scaricare (gratis), leggere (gratis) e apprezzare (gratis) quest’opera realizzata a 42 mani. 
La troverete anche nelle principali librerie della rete.


Potete leggere  l'e-book anche dal vostro computer, vi consiglio due programmi di lettura gratuiti e facili da usare:
Adobe Digital Editions

E se cliccate qui sotto su "acquista" (a zero Euro) potrete scaricare il mini e-book sul vostro computer

**************

"Μου αρέσει να αφηγούμαι παραμύθια, κυρίως ελληνικά παραμύθια. Τα μεταφράζω στα ιταλικά και τα διηγούμαι σε παιδιά διαφορετικών ηλικιών, στα σχολεία, τις δημοτικές βιβλιοθήκες και τα βιβλιοπωλεία της Ρώμης. Κατά τη διάρκεια της αφήγησης, χρησιμοποιώ την ελληνική γλώσσα με πολλούς, διαφορετικούς τρόπους..."  στο DIASTIXO
Nessun commento:

Posta un commento