Και μάλλον Έλληνες καλείσθαι...

"Και μάλλον Έλληνες καλείσθαι τους της παιδεύσεως της ημετέρας ή τους της κοινής φύσεως μετέχοντας" ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

(“Siano chiamati Elleni gli uomini che partecipano della nostra tradizione culturale più di quelli che condividono l'origine comune” ISOCRATE)

17 novembre 2012

Quando nasce l'uomo nasce un dolore o una speranza?

Disperazione, paura, guerriglie metropolitane in Grecia come in Italia, conflitti sanguinosi e interminabili in varie parti del mondo...
Quando nasce l'uomo 
con lui nasce un dolore
e quando divampa la guerra 
il sangue non si ferma

Brucio brucio
getta altro olio nel fuoco
annego annego
buttami nel mare in profondità

Ho giurato sui tuoi occhi
come vangelo per me
la coltellata che mi hai inferto
te la rendo un sorriso...


1 commento: