Και μάλλον Έλληνες καλείσθαι...

"Και μάλλον Έλληνες καλείσθαι τους της παιδεύσεως της ημετέρας ή τους της κοινής φύσεως μετέχοντας" ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

(“Siano chiamati Elleni gli uomini che partecipano della nostra tradizione culturale più di quelli che condividono l'origine comune” ISOCRATE)

7 maggio 2018

EVENTI: Premio alla poesia greca


Evviva! Il poeta ateniese Thomas Tsalapatis è il vincitore della XVII edizione del Premio InediTO - Colline di Torino, sezione poesia.

Vi ho proposto in lettura, tempo fa, uno dei suoi testi che viaggiano tra la poesia e la prosa, seguite il link: LA SCATOLA 
La premiazione sarà ospitata domenica 13 maggio, alle ore 13, 
nell'Arena Piemonte della Regione Piemonte del Salone del Libro di Torino, mentre il reading dedicato alle opere vincitrici 
si svolgerà alle ore 18 
a Casa Martini di Pessione-Chieri. 
Nessun commento:

Posta un commento