Και μάλλον Έλληνες καλείσθαι...

"Και μάλλον Έλληνες καλείσθαι τους της παιδεύσεως της ημετέρας ή τους της κοινής φύσεως μετέχοντας" ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

(“Siano chiamati Elleni gli uomini che partecipano della nostra tradizione culturale più di quelli che condividono l'origine comune” ISOCRATE)

3 marzo 2018

Stampalia. Perla del Dodecaneso avamposto dell’Europa

Presentazione del volume:

“Stampalia. Perla del Dodecaneso avamposto dell’Europa”, 
diario di viaggio dedicato all'isola di Astypalea, 
scritto da Athinà Tarsuli nel 1948 (Aracne Ed.). 


I dettagli dell'evento sono a questo CLICK

La presentazione può essere seguita anche su Aracne Tv

Qui le Interviste post presentazione

Qui il Video integrale dell'evento
A causa del maltempo, il Comune ha deciso, per motivi di sicurezza, di chiudere al pubblico Villa Celimontana.
ATTENZIONE: Per quanti domani ci raggiungeranno per la presentazione del volume "Stampalia", troveranno al cancello della Villa un addetto della SGI, che dalle 16.00 alle 17.00 circa terrà aperto il cancello. Per chi dovesse tardare, una volta raggiunto l’ingresso della Villa, potrà contattare telefonicamente la SGI (tel. 06/7008279) e verranno ad aprirvi il cancello.
Nessun commento:

Posta un commento